Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 uchwała 27-2024 (PDF, 199.17Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 7
2024-06-19 uchwała
2 uchwała 28-2024 (PDF, 80.43Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 7
2024-06-19 uchwała
3 uchwała 29-2024 (PDF, 74.44Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 7
2024-06-19 uchwała
4 uchwała 26-2024 (PDF, 189.24Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-11 uchwała
5 uchwala 25-2024 (PDF, 135.08Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-11 uchwała
6 uchwała 24-2024 (PDF, 107.55Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-11 uchwała
7 załącznik do uchwały 24-2024 (PDF, 154.66Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-11 uchwała
8 Zgoda i klauzula - nowa (PDF, 172.21Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-11 uchwała
9 karta zgłoszeniowa 2024 (PDF, 122.58Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-11 uchwała
10 regulamin do uchwały 23-2024 (PDF, 298.37Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-11 uchwała
11 uchwała 23-2024 (PDF, 124.01Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-11 uchwała
12 plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społ- Publ. (DOCX, 25.58Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-07 projekt uchwały
13 DRUK NR 98 (PDF, 628.03Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-07 projekt uchwały
14 DRUK NR 96 (PDF, 445.38Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-07 projekt uchwały
15 DRUK NR 75 (PDF, 2.42Mb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-07 projekt uchwały
16 DRUK NR 74 (PDF, 3.15Mb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 6
2024-06-07 projekt uchwały
17 uchwała spr. z petycji w roku 2023-druk 67 (PDF, 451.49Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
18 uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (PDF, 489.08Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-06-03 uchwała
19 Plan kontroli K Rewizyjnej -2024 (DOC, 38.50Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-03 projekt uchwały
20 Plan K. Rewizyjnej na 2024 (DOCX, 37.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-03 projekt uchwały
21 uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej (PDF, 366.53Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-06-03 uchwała
22 Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 (PDF, 1.62Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-29 informacja
23 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok (PDF, 4.60Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-29 sprawozdanie
24 Uchwały RIO dot. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu (PDF, 997.38Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-29 uchwała
25 uchwała 20-2024 (PDF, 99.94Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 5
2024-05-28 uchwała
26 uchwała 19-2024 (PDF, 125.58Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 5
2024-05-28 uchwała
27 uchwała 17-2024 (PDF, 166.52Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 5
2024-05-28 uchwała
28 załącznik nr 1 (PDF, 195.65Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 5
2024-05-28 uchwała
29 załącznik nr 2 (PDF, 209.15Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 5
2024-05-28 uchwała
30 uchwała 21-2024 (PDF, 86.32Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 5
2024-05-28 uchwała
31 uchwała 22-2024 (PDF, 69.42Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 5
2024-05-28 uchwała
32 uchwała 18-2024 (PDF, 152.13Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 5
2024-05-28 uchwała
33 uchwała 15-2024 (PDF, 121.69Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
34 uchwała 14-2024 (PDF, 100.35Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
35 uchwała 1-2024 (PDF, 117.59Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 2
2024-05-22 uchwała
36 uchwała 13-2024 (PDF, 138.54Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
37 Raport o stanie Powiatu - Diagnoza sytuacji demograficznej mieszkańców powiatu drawskiego (PDF, 238.12Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 2
2024-05-22 uchwała
38 Raport o stanie Powiatu Drawskiego za 2023 rok.docx (PDF, 4.86Mb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 2
2024-05-22 uchwała
39 uchwała 3-2024 (PDF, 118.46Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 2
2024-05-22 uchwała
40 uchwała 12-2024 (PDF, 134.28Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
41 uchwała 11-2024 (PDF, 134.36Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
42 uchwała 10-2024 (PDF, 135.07Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
43 uchwała 9-2024 (PDF, 134.27Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
44 uchwała 8-2024 (PDF, 134.73Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
45 uchwała 7-2024 (PDF, 134.37Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
46 uchwała 6-2024 (PDF, 134.46Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
47 uchwała 5-2024 (PDF, 134.39Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
48 uchwała 4-2024 (PDF, 134.35Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 3
2024-05-22 uchwała
49 uchwała w sprawie diet radnych- druk 17 (PDF, 195.44Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-21 projekt uchwały
50 uchwała powołanie Komisji Budżetu, Gosp. i Spraw Społ.- Publ.- druk nr 22 (PDF, 448.82Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-21 projekt uchwały
51 protokół z I sesji 07.05.2024 (DOCX, 54.69Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-20 projekt uchwały
52 załącznik nr 2 WPF (PDF, 214.47Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
53 załącznik nr 1 WPF (PDF, 317.23Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
54 uzasadnienie WPF (PDF, 399.13Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
55 uchwała WPF (PDF, 368.55Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
56 uchwała zmiana w budżecie (PDF, 438.69Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
57 uzasadnienie zmiana w budżecie (PDF, 466.09Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
58 załącznik nr 1 (PDF, 202.94Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
59 załącznik nr 3 (PDF, 192.50Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
60 załącznik nr 4 (PDF, 523.80Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
61 załącznik nr 2 (PDF, 216.83Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
62 uchwała delegaci do Komisji Bezpieczeństwa- druk 34 (PDF, 258.68Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
63 uchwała delegaci ZCP- druk 28 (PDF, 377.00Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
64 uchwała delegaci ZZSC- druk 27 (PDF, 344.00Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
65 uchwała konsultacje społeczne- druk 3953 (PDF, 458.87Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
66 uchwała wynagrodzenie Starosty- druk 16 (PDF, 195.21Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
67 uchwała powołanie Komisji Oświaty- druk 39 (PDF, 439.20Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
68 uchwała powołanie Komisji Zdrowia- druk 24 (PDF, 267.54Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
69 uchwała powołanie Komisji Budżetu- druk nr 23 (PDF, 443.43Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
70 uchwała wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji-druk 21 (PDF, 368.49Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
71 uchwała wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji-druk 21 (PDF, 368.49Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
72 uchwała powołanie K.Skarg, Wniosków i Petycji- druk 20 (PDF, 489.95Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
73 uchwała wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druk nr 19 (PDF, 367.32Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
74 uchwała powołanie K. Rewizyjnej- druk nr 18 (PDF, 490.11Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 projekt uchwały
75 Sprawozdanie Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi- druk Nr 8 (PDF, 1.35Mb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 sprawozdanie
76 Sprawozdanie niepełnosprawni za 2023 Rada (PDF, 1.50Mb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 sprawozdanie
77 Sprawozdanie PUP z celów określonych w Programie Promocji za 2023 r -druk nr 3890 (PDF, 246.65Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 sprawozdanie
78 Informacja Strategia 2024 PCPR- druk 3890 (PDF, 1.21Mb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 sprawozdanie
79 Sprawozdanie Starosty-druk 32 (PDF, 778.74Kb)
II sesja Rady Powiatu Drawskiego
2024-05-17 sprawozdanie
80 uchwała nr 2-2024 (PDF, 88.87Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 2
2024-05-16 uchwała
81 DRUK NR 5 (PDF, 581.25Kb)
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 1
2024-05-08 projekt uchwały