Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno-Publicznych

Data posiedzenia
13-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Sala obrad

Porządek obrad