Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno-Publicznych stała 2024-05-24
2 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-24
3 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-24