Przejdź do treści

Michał Chojnacki

Zdjęcie: Michał Chojnacki
Zdjęcie: Michał Chojnacki

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
2, zdobyte głosy: 575
Przynależność
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno-Publicznych stała 2024-05-24

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Przyjęcie migrantów. zapytanie 2024-06-10 2024-06-19
2 Utrudniony dostęp do parkingu Starostwa Powiatowego. interpelacja 2024-07-02 2024-07-10

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-10 11:55:10 1.Głosowanie w sprawie głosowania Radnych w trybie ręcznym I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-10 11:59:51 2.Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-10 12:02:40 3.Głosowanie liczby członków Komisji Skrutacyjnej I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-10 12:08:07 4. Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 09:33:36 5. Głosowanie zmiany do porządku obrad- zmiana w pkt. 3 porządku obrad polegająca na tym, że po zapisie Wybór Przewodniczącego zmieniamy na wybór Wiceprzewodniczących Rady. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 09:45:09 6. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 09:52:31 8.Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 4- Wybór Starosty Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 10:00:41 9. Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 5- Wybór Wicestarosty Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 10:03:13 10. Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 6- Wybór członków Zarządu Powiatu Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 10:15:55 12. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Starostę Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 10:27:37 15. Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 7 projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 11:35:04 16.Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego6 I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 11:48:53 7. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 11:54:03 13. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wicestarosty. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 12:01:22 14. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członków Zarządu. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 12:03:22 18. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-17 10:32:23 17.Głosowanie zmiany do porządku pbrad- wprowadzenie w pkt. 8 porządku obrad- wybór członka Zarządu Powiatu Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymujący się
2024-05-24 09:13:27 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 07 maja 2024 r. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:48:52 6. Głosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - druk nr 18 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:54:54 8. Głosowanie kandydatury Nr 1 .......... na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:02:52 14. Głosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -druk nr 20 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:31:32 31. Głosowanie uchwały w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno-Publicznych- druk nr 22 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:35:25 32. Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego- druk nr 16 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:38:07 33. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowej- druk nr 17 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:44:34 34. Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Drawskiego - druk nr 3953 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:55:03 35. Głosowanie uchwały w sprawie wyboru delegatów Powiatu Drawskiego do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - druk nr 27 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 13:00:33 36. Głosowanie uchwały w sprawie w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego- druk nr 28 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 13:06:05 37. Głosowanie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Drawskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku-druk nr 34 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 13:19:35 38. Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024 -druk nr 29 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 13:22:14 39. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024-2040 - druk nr 30 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-21 15:19:11 11. Głosowanie w sprawie składu Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Starosty Drawskiego I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:42:10 2. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:44:55 3. Głosowanie kandydatury Nr 1 ................................... na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:45:33 4. Głosowanie kandydatury Nr 2................................... na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:46:18 5. Głosowanie kandydatury Nr 3 ................................... na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:50:28 7. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:57:50 10. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:59:35 11. Głosowanie kandydatury Nr 1 ................................... na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:00:05 12. Głosowanie kandydatury Nr 2................................... na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:00:38 13. Głosowanie kandydatury Nr 3 ................................... na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:05:09 15. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:06:20 16. Głosowanie kandydatury Nr 1 .......... na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:14:10 18. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno-Publicznych. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:37:32 Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowadzenie w pkt. 11 projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej- druk nr 70 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:39:09 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej- druk nr 70 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:51:43 Głosowanie kandydatury Radnego Waldemara Włodarczyka jako delegata do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2024-05-24 12:52:57 Głosowanie kandydatury Radnego Jana Szewczyka jako delegata do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 09:09:25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z II sesji odbytej w dniu 24 maja 2024 r. III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 10:50:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania- druk nr 26. III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 11:32:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2023 r.- druk nr 85; III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 11:36:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2023- druk nr 84. III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:01:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego- druk nr 86. III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:05:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego- druk nr 92. III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:08:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej- druk nr 91. III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:11:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2023- druk nr 67. III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:19:31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia całkowitego zakazu pływania łodziami i skuterami z napędem spalinowym po jeziorze Busko w Gminie Wierzchowo- druk nr 107; III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:23:11 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego- druk nr 117; III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:32:00 Głosowanie uchwały w sprawie wskazania członka Rady Powiatu Drawskiego na kandydata do składu komisji konkursowej- druk nr 56; III sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymujący się
2024-06-27 12:35:40 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 113; III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:41:19 Głosowanie uchwały w sprawy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Świdwińskim w sprawie powierzenia do realizacji zadania polegającego na utworzeniu "Centrum Zdrowia 75+" III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:49:21 Głosowaniie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2023- druk nr 133; III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:58:17 Głosowanie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2024 roku- druk nr 110; III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 13:08:20 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024- druk nr 109; III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 13:12:01 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024-2040- druk nr 115. III sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-06-27 12:29:44 Głosowanie kandydata Nr 1- Violetta Zbytek do komisji konkursowej III sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2024-06-27 12:51:55 Głosowaniie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2023- druk nr 133; III sesja Rady Powiatu Drawskiego za