Przejdź do treści

Tomasz Budzyński

Zdjęcie: Tomasz Budzyński
Zdjęcie: Tomasz Budzyński

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
2, zdobyte głosy: 348
Przynależność
KWW PSL TRZECIA DROGA
Dyżury

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno-Publicznych stała 2024-05-24

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-10 11:55:10 1.Głosowanie w sprawie głosowania Radnych w trybie ręcznym I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-10 11:59:51 2.Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-10 12:02:40 3.Głosowanie liczby członków Komisji Skrutacyjnej I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-10 12:08:07 4. Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 09:33:36 5. Głosowanie zmiany do porządku obrad- zmiana w pkt. 3 porządku obrad polegająca na tym, że po zapisie Wybór Przewodniczącego zmieniamy na wybór Wiceprzewodniczących Rady. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 09:45:09 6. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 09:52:31 8.Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 4- Wybór Starosty Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 10:00:41 9. Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 5- Wybór Wicestarosty Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 10:03:13 10. Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 6- Wybór członków Zarządu Powiatu Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 10:15:55 12. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Starostę Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 10:27:37 15. Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 7 projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 11:35:04 16.Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego6 I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 11:48:53 7. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 11:54:03 13. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wicestarosty. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 12:01:22 14. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członków Zarządu. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 12:03:22 18. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-17 10:32:23 17.Głosowanie zmiany do porządku pbrad- wprowadzenie w pkt. 8 porządku obrad- wybór członka Zarządu Powiatu Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-21 15:19:11 11. Głosowanie w sprawie składu Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Starosty Drawskiego I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za