Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Romuald Kurzątkowski

Romuald Kurzątkowski

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 546, przynależność: Niezalażny radny

Status: powołany - 18.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej wiceprzewodniczący
Komisja Oświaty stała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Oświaty przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
11 Brak miejsc siedzących w autobusie na trasie Złocieniec - Drawsko Pom. interpelacja 2023-04-21 2023-04-21

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-02-10 09:28:14 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LV sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2022 r. LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:26:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- druk 3016; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-02-10 11:29:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju- druk 3017; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:33:21 Głosowanie na uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim- druk nr 3040; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:54:00 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3048; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:59:00 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038 – druk nr 3049 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:36:57 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski- druk nr 2997 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:41:59 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Czaplinek pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych w półnpcnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej"- druk nr 3060 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:45:17 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3056 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:47:37 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3057 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 09:16:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVI sesji Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2023 r. LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 11:33:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu drawskiego- druk nr 3134 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 11:37:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2028” – druk nr 3127 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 11:39:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – druk nr 3116 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 12:55:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Czaplinku- druk nr 3154 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-03-31 13:01:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku- druk nr 3128 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 13:07:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 - druk nr 3137 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 13:09:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3138. LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-04-21 09:10:38 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 31.03.2023 r. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-04-21 12:12:57 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 marca 2023 r. dotyczącej budowy drogi na całym odcinku Zarańsko- Olchowiec - druk nr 3162. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-04-21 12:14:17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działałalność Piwiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim - druk nr 3163. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-04-21 12:19:55 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3181. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-04-21 12:24:41 Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3182. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 09:54:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki do protokołu z LVIII sesji odbytej w dniu 21.04.2023 r. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-05-26 10:03:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LVIII sesji odbytej w dniu 21.04.2023 r. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 10:56:13 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania- druk nr 3235. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 11:31:20 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2022 r.- druk nr 3236. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 11:34:23 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2022 – druk nr 3233. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 12:39:04 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim – druk nr 3242; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 12:45:29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego – druk nr 3183; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 12:50:11 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim – druk nr 3270; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 12:52:06 Głosowanie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć – druk nr 3161; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 12:54:53 Głosowanie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizacje zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku – druk nr 3246; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 13:02:26 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3264; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 13:05:37 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038 – druk 3265. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-12 09:23:00 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3314. LX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-12 09:27:16 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3315. LX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 09:07:13 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LIX sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 26 maja 2023 r. LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 09:08:35 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej LX sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 12 czerwca 2023 r. LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 10:14:31 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2022 – druk nr 3339. LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 10:42:58 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie – druk nr 3311; LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 10:46:14 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski – druk nr 3210; LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 10:50:49 Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski – druk nr 3240; LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 10:53:50 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania– druk nr 3318. LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 10:57:15 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia przez Powiat Drawski z Powiatem Wałeckim dotyczącego powierzenia Powiatowi Wałeckiemu przez Powiat Drawski organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 3336; LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 11:06:00 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3317; LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-06-30 11:08:43 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038 - druk nr 3343. LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-07-13 09:26:14 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3380; LXII nadzwyczajna sesja Rady Powatu Drawskiego za
2023-07-13 09:30:05 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038 - druk nr 3381. LXII nadzwyczajna sesja Rady Powatu Drawskiego za
2023-08-31 09:12:04 Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. d projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:13:45 Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. e projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:50:17 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego- druk nr 3465 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-08-31 09:54:42 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:57:33 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 09:05:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 09:07:20 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 lipca 2023 r. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 09:08:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 10:39:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej - druk nr 3366 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 10:43:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej - druk nr 3367 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 10:45:13 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej - druk nr 3452 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:10:16 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzieleniapomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu-druk nr 3478 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:15:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2023- druk nr 3462. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:19:30 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizacje zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku- druk nr 3451 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:37:26 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powuatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3479. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:47:31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3480. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:51:17 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023- 2039- druk nr 3481. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 12:06:57 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji- druk nr 3482. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 09:06:14 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27.10.2023 r. LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 09:08:16 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z uroczystej LXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 09.11.2023 r. LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 09:53:41 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2024 rok – druk nr 3576 LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 10:37:53 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego – druk nr 3602; LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 10:40:41 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat – druk nr 3582; LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 10:43:29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawsko Pomorskie – druk nr 3616; LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 10:51:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności – druk nr 3590; LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 10:55:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Powiecie Drawskim na lata 2024 - 2028 – druk nr 3608; LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 10:59:36 Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku – druk nr 3639; LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 11:15:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 - druk nr 3635; LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-11-24 11:20:50 Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2039 – druk nr 3636. LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 09:05:53 Wprowdzenie zmiany do porządku obrad sesji- w pkt.12 ppkt. d wprowadzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2039- druk nr 3686 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 09:08:15 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 listopada 2023 r. LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 10:37:59 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego- druk nr 3621 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 10:41:22 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego- druk nr 3622 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 10:43:43 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej – druk nr 3623 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 11:41:18 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2024 – druk nr 3612 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 12:20:15 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024 - 2040 – druk nr 3613 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 12:26:06 Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Drawskiego i nadania jej statutu- druk nr 3671 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 12:29:19 Głosowanie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków- druk nr 3666 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 12:38:20 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3677 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-12-19 12:40:52 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2039- druk nr 3686 LXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-02-16 09:03:46 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. LXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-02-16 12:46:03 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Drawskiego- druk nr 3716 LXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2024-02-16 12:49:09 Głosowanie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Zachodniopomorskiemu prowadzenia zadania publicznego obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1978Z na odcinku droga wojewódzka 175- Oleszno wraz z budową obiektu mostowego k/m Oleszno w granicach administracyjnych Powiatu Drawskiego- druk nr 3750; LXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-02-16 12:52:30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat- druk nr 3754; LXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-02-16 12:56:20 Głosowanie uchwała w sprawie uchwalenia "Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu drawskiego na lata 2024-2026"- druk nr 3737; LXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-02-16 12:59:16 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2024- druk nr 3724; LXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-02-16 13:04:10 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024- druk nr 3739 LXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-02-16 13:08:27 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024-2040- druk nr 3740. LXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za