Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Genowefa Polak

Genowefa Polak

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 705, przynależność: KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Status: powołany - 18.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju stała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju przewodniczący
Komisja Oświaty stała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Oświaty członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 Na jakim etapie są procedury dotyczące drogi powiatowej Ostroróg - Łysinin w gminie Czaplinek? zapytanie 2023-02-10 2023-03-02

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-02-10 09:28:14 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LV sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2022 r. LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:26:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- druk 3016; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:29:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju- druk 3017; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:33:21 Głosowanie na uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim- druk nr 3040; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:54:00 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3048; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:59:00 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038 – druk nr 3049 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:36:57 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski- druk nr 2997 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:41:59 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Czaplinek pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych w półnpcnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej"- druk nr 3060 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:45:17 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3056 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:47:37 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3057 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:12:04 Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. d projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:13:45 Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. e projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:50:17 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego- druk nr 3465 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:54:42 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:57:33 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 09:05:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 09:07:20 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 lipca 2023 r. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 09:08:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 10:39:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej - druk nr 3366 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 10:43:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej - druk nr 3367 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 10:45:13 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej - druk nr 3452 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:10:16 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzieleniapomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu-druk nr 3478 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:15:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2023- druk nr 3462. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:19:30 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizacje zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku- druk nr 3451 LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:37:26 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powuatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3479. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:47:31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3480. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 11:51:17 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023- 2039- druk nr 3481. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 12:06:57 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji- druk nr 3482. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za