Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Cyryl Turczyk

Cyryl Turczyk

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 497, przynależność: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 18.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej członek
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju stała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-02-10 09:28:14 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LV sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2022 r. LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:26:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- druk 3016; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:29:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju- druk 3017; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:33:21 Głosowanie na uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim- druk nr 3040; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:54:00 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3048; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-02-10 11:59:00 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038 – druk nr 3049 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-02-10 11:36:57 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski- druk nr 2997 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:41:59 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Czaplinek pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych w półnpcnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej"- druk nr 3060 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:45:17 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3056 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:47:37 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3057 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 09:16:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVI sesji Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2023 r. LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-04-21 09:10:38 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 31.03.2023 r. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 11:31:20 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2022 r.- druk nr 3236. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-05-26 11:34:23 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2022 – druk nr 3233. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-06-12 09:23:00 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3314. LX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-06-12 09:27:16 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3315. LX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-07-13 09:26:14 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3380; LXII nadzwyczajna sesja Rady Powatu Drawskiego wstrzymał się
2023-07-13 09:30:05 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038 - druk nr 3381. LXII nadzwyczajna sesja Rady Powatu Drawskiego wstrzymał się
2023-08-31 09:12:04 Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. d projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-08-31 09:13:45 Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. e projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-08-31 09:50:17 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego- druk nr 3465 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-08-31 09:54:42 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-08-31 09:57:33 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się