Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz Nagórski

Mariusz Nagórski

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 617, przynależność: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 18.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego stała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego członek
Komisja Oświaty stała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Oświaty członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-02-10 09:28:14 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LV sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2022 r. LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:26:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- druk 3016; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-02-10 11:29:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju- druk 3017; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-02-10 11:33:21 Głosowanie na uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim- druk nr 3040; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:54:00 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3048; LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-02-10 11:59:00 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038 – druk nr 3049 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-02-10 11:36:57 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski- druk nr 2997 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:41:59 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Czaplinek pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych w półnpcnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej"- druk nr 3060 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-02-10 11:45:17 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3056 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-02-10 11:47:37 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3057 LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 09:16:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVI sesji Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2023 r. LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 11:33:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu drawskiego- druk nr 3134 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 11:37:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2028” – druk nr 3127 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 11:39:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – druk nr 3116 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-03-31 12:55:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Czaplinku- druk nr 3154 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-03-31 13:01:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku- druk nr 3128 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-03-31 13:07:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 - druk nr 3137 LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-03-31 13:09:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3138. LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-04-21 09:10:38 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 31.03.2023 r. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-04-21 12:14:17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działałalność Piwiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim - druk nr 3163. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-04-21 12:19:55 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3181. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-04-21 12:24:41 Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3182. LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-05-26 10:03:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LVIII sesji odbytej w dniu 21.04.2023 r. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-05-26 10:56:13 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania- druk nr 3235. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-05-26 11:31:20 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2022 r.- druk nr 3236. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-05-26 11:34:23 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2022 – druk nr 3233. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2023-05-26 12:45:29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego – druk nr 3183; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 12:50:11 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim – druk nr 3270; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 12:52:06 Głosowanie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć – druk nr 3161; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 12:54:53 Głosowanie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizacje zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku – druk nr 3246; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-05-26 13:02:26 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3264; LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-05-26 13:05:37 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038 – druk 3265. LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymał się
2023-08-31 09:12:04 Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. d projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:13:45 Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. e projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:50:17 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego- druk nr 3465 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:54:42 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-08-31 09:57:33 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471 LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 09:07:20 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 lipca 2023 r. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2023-09-15 09:08:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. LXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego za