Przejdź do treści

Urszula Ptak

Zdjęcie: Urszula Ptak
Zdjęcie: Urszula Ptak

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
3, zdobyte głosy: 317
Przynależność
KWW POJEZIERZE DRAWSKIE
Dyżury

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-10 11:55:10 1.Głosowanie w sprawie głosowania Radnych w trybie ręcznym I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-10 11:59:51 2.Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-10 12:02:40 3.Głosowanie liczby członków Komisji Skrutacyjnej I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-10 12:08:07 4. Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-13 09:33:36 5. Głosowanie zmiany do porządku obrad- zmiana w pkt. 3 porządku obrad polegająca na tym, że po zapisie Wybór Przewodniczącego zmieniamy na wybór Wiceprzewodniczących Rady. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 09:45:09 6. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 09:52:31 8.Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 4- Wybór Starosty Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 10:00:41 9. Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 5- Wybór Wicestarosty Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 10:03:13 10. Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 6- Wybór członków Zarządu Powiatu Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 10:15:55 12. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Starostę Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 10:27:37 15. Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowdzenie pkt. 7 projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 11:35:04 16.Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego6 I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 11:48:53 7. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 11:54:03 13. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wicestarosty. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 12:01:22 14. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członków Zarządu. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-13 12:03:22 18. Głosowanie nad ustalonym składem Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członka Zarządu. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-17 10:32:23 17.Głosowanie zmiany do porządku pbrad- wprowadzenie w pkt. 8 porządku obrad- wybór członka Zarządu Powiatu Drawskiego. I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-24 09:14:12 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 07 maja 2024 r. II sesja Rady Powiatu Drawskiego wstrzymujący się
2024-05-24 11:48:54 6. Głosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - druk nr 18 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:54:56 8. Głosowanie kandydatury Nr 1 .......... na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:02:48 14. Głosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -druk nr 20 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:31:36 31. Głosowanie uchwały w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno-Publicznych- druk nr 22 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:35:29 32. Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego- druk nr 16 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:38:09 33. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowej- druk nr 17 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:44:34 34. Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Drawskiego - druk nr 3953 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:55:07 35. Głosowanie uchwały w sprawie wyboru delegatów Powiatu Drawskiego do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - druk nr 27 II sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw
2024-05-24 13:00:35 36. Głosowanie uchwały w sprawie w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego- druk nr 28 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 13:06:05 37. Głosowanie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Drawskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku-druk nr 34 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 13:19:37 38. Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024 -druk nr 29 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 13:22:15 39. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024-2040 - druk nr 30 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-21 15:19:11 11. Głosowanie w sprawie składu Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Starosty Drawskiego I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Drawskiego nieobecny
2024-05-24 11:42:12 2. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:44:55 3. Głosowanie kandydatury Nr 1 ................................... na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:45:33 4. Głosowanie kandydatury Nr 2................................... na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:46:19 5. Głosowanie kandydatury Nr 3 ................................... na członka Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:50:31 7. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:57:51 10. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:59:35 11. Głosowanie kandydatury Nr 1 ................................... na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:00:07 12. Głosowanie kandydatury Nr 2................................... na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:00:41 13. Głosowanie kandydatury Nr 3 ................................... na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:05:12 15. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:06:21 16. Głosowanie kandydatury Nr 1 .......... na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:14:13 18. Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno-Publicznych. II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:37:39 Głosowanie zmiany do porządku obrad sesji- wprowadzenie w pkt. 11 projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej- druk nr 70 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 11:39:12 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej- druk nr 70 II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:50:57 Głosowanie kandydatury Radnego Waldemara Włodarczyka jako delegata do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego za
2024-05-24 12:53:01 Głosowanie kandydatury Radnego Jana Szewczyka jako delegata do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej II sesja Rady Powiatu Drawskiego przeciw