Przejdź do treści

Udzielenie informacji, czy Pan Dyrektor Krystian Ignacak złożył rezygnację z pełnionej funkcji Dyrektora ZPE-T Bobrowo.

  • Rodzaj: Interpelacja
  • Skierowane do: Starosta Drawski
  • Interpelujący: Waldemar Włodarczyk
  • Data wpływu: 24-05-2024
  • Data przekazania: 27-05-2024
  • Treść: <p>Treść interpelacji zgodnie z załącznikiem.</p>
  • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź