Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Komisja Oświaty

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-05 uchwałą nr Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Oświaty

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Zgodnie z § 3. Uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Oświaty do zadań Komisji Oświaty należy:

 1. przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał,
 2. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej,
 3. przedkładanie Radzie Powiatu swoich planów pracy i sprawozdań z działalności,
 4. sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,
 5. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
 6. prowadzenie innych spraw, a w szczególności:
  1. edukacji publicznej,
  2. gospodarki finansowej oświaty,
  3. oświaty i wychowania,
  4. szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
  5. szkolnictwa specjalnego,
  6. poradni psychologiczno – pedagogicznych
  7. kultury i ochrony dóbr kultury,
  8. kultury fizycznej i sportu.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jacek Kozłowski członek
Marcin Krężel członek
Romuald Kurzątkowski 0przewodniczący
Mariusz Nagórski członek
Genowefa Polak członek
Urszula Ptak członek
Henryk Szreta 1 wiceprzewodniczący