Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2023-02-27 uchwałą nr Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Zgodnie  z § 3 Uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018  r. w sprawie powołania i  przedmiotu działania Komisji Zdrowia  i Bezpieczeństwa Publicznego do zadań Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego należy:

1)  przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał,

2)  podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej,

3)  przedkładanie Radzie Powiatu swoich planów pracy i sprawozdań z działalności,

4)  sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,

5)  opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne  

     komisje,

6)  prowadzenie innych spraw, a w szczególności:

a)  porządku publicznego,

b)  bezpieczeństwa obywateli,

c)  ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom   

     życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

d)  ochrony przeciwpożarowej i systemów ratownictwa,

e)  obronności,

f)  ochrony zdrowia,

g) opieki społecznej,

h) polityki prorodzinnej,

i)  wspierania osób niepełnosprawnych.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Buczek 0przewodniczący
Zbigniew Chołuj członek
Stanisław Cybula członek
Zbigniew Dudor członek
Karol Korczyński 1 wiceprzewodniczący
Mariusz Nagórski członek
Halina Samek członek